25.02.2010

 

It was a good building site visit, lots happening at the moment.  We had the visit of the structural engineer and also the company in Lleida that it´s quoting for an external finish. It was very exciting to see the foundations of the house been exposed and to realize the height of the ceiling in our living area, suddenly the downstairs looked completely different and you could see the potential to be a beautiful living space for us as a family

 Ha estat una visita d’obres molt productiva, estan succeint moltes coses en aquests moments. Ens va visitar l’estructuralista i també l’empresa de Lleida que ens ha cotitzat un dels acabats exteriors de la façana. És molt emocionant veure els fonaments de la casa exposats i donar-nos compta de l’alçada real del que serà el nostre espai privat,  de sobta tota la planta baixa sembla diferent i es deixa entre veure el potencial per convertir-se en un espai meravellós per la nostra vida familiar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s